*
Name : Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 2
Author : Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Giáo trình dùng cho sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng.

Name : Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 2
Author : Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Name : Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1
Author : Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Giáo trình dùng cho sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng.

Name : Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1
Author : Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Name : Sức bền vật liệu và kết cấu
Author : Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tài liều dùng cho sinh viên các trường Kỹ thuật.

Name : Sức bền vật liệu và kết cấu
Author : Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Name : Giáo trình Xác suất thống kê
Author : Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

Name : Giáo trình Xác suất thống kê
Author : Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Name : Giáo trình tiền tệ ngân hàng
Author : Nhà xuất bản thống kê

Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Name : Giáo trình tiền tệ ngân hàng
Author : Nhà xuất bản thống kê
Name : Giáo trình thuật toán
Author : Nhà xuất bản thống kê

Giáo trình dành cho sinh viên, tài liệu tham khảo giảng dạy của giáo viên, cẩm nang thuật toán dành cho các chuyên gia.

Name : Giáo trình thuật toán
Author : Nhà xuất bản thống kê
Name : Giáo trình Kế toán tài chính Doanh nghiệp thương mại
Author : Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán

Name : Giáo trình Kế toán tài chính Doanh nghiệp thương mại
Author : Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Name : Giải thuật và lập trình
Author : Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Name : Giải thuật và lập trình
Author : Tài liệu tham khảo
Name : Công nghệ Blockchain
Author : Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Name : Công nghệ Blockchain
Author : Tài liệu tham khảo